# EODE PRESS OFFICE/ REVUE DE PRESSE – PRESS REVIEW – ГАЗЕТА/ POLITICI JELI NA KRYM S EXTREMISTY. BYLO TO NARYCHLO, ŘÍKAJÍ (ARCHIVES 2014)

EODE - RP 2023 - 192 TCHEQUE

« Les hommes politiques sont allés en Crimée avec des extrémistes. C’était précipité, disent-ils »

« A l’occasion du Référendum de Crimée, attaque violente des médias TCHEQUES contre Luc MICHEL et trois politiques populistes locaux (que LM avait invité en Crimée) …

Voir sur – See on – Смотрите дальше :
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ani-pusky-ani-natlak-jak-cesti-politici-dohlizeli-na-krymu/r~d5764000aee911e3a322002590604f2e/

Extraits/
« Pozorovatelé OBSE nebyli na Krym vpuštěni. Čeští politici Berkovec, Šarapatka a Soušek zde díky neznámému hostiteli dohlíželi na průběh referenda.
Krymští slaví. V neděli si odsouhlasili připojení k Rusku »

« Praha – V předvečer krymského referenda, které země EU a USA odmítly, se člen sociální demokracie Miloslav Soušek a poslanci Milan Šarapatka (Úsvit) a Stanislav Berkovec (ANO) potkali na moskevském letišti.

Spolu s nimi tam v tu dobu byli i další evropští politici, například belgický pravicový extremista Luc Michel (sic) (…)
Všichni, včetně české trojice, vzápětí nasedli do letadla směr Krym, aby společně dohlédli na formální průběh nedělního referenda o připojení Krymu k Rusku.
« V naší misi, co jsem zaregistroval již na letišti v Moskvě, to bylo velmi pestré. Byli tam lidi z Kypru, Kanaďané, Italové. Mluvil jsem s Maďary a Poláky, které můžete jen velmi těžko podezřívat z nějaké přílišné lásky k Rusku. Naopak byli velmi kritičtí, » okomentoval své dojmy z nálady na moskevském letišti Berkovec. »

“S pravicovými extremisty na Krym
Jak Evropská unie, tak Organizace pro bezpečnou spolupráci v Evropě (OBSE) přitom pozorovatele odmítly na Krym vyslat s odvoláním, že v minulých dnech nebyli na Krym vpuštěni vojenští pozorovatelé.
Podle Souška se jednalo o standardní pozorovatelskou misi, kterou organizovala bruselská neziskovka Euroasian Organization for Democracy and Election (EODE).
« Pozvali mě, protože jsem se podobných akcí účastnil už v minulosti, tak jsem rád, že na mě nezapomněli. Ptají se, kdo je v zahraničním výboru, kdo dělá OBSE a pak v parlamentu. Osloví více lidí a pak někdo jede a někdo nejede, » přiblížil Soušek, jak probíhá výběr kandidátů (…) a v současné době lídr belgické extremistické pravicové strany Parti Communautaire National-Européen (PCN-NCP) s úzkým napojením na ruská média.
Vedle Bruselu a Paříže má organizace navíc pobočky i v Moskvě, ruském Soči a moldavském Kišiněvu.”

“ »Od pana Palaty jsem před odjezdem slyšel zvěsti, že to vše bylo organizované Rusy, ale mně to bylo jedno. Navíc já nevím nic o tom, že by to bylo organizované Rusy, » komentoval možné propojení vysílací organizace na Rusko Šarapatka. Dodal, že si dokáže představit, že Rusové mají snahu o legitimitu.
Poznat situaci přímo na místě:
Právě Soušek kontaktoval své dva politické kolegy Šarapatku a Berkovce s nabídkou, jestli by se bez nároku na honorář, ale za peníze od bruselské neziskovky, nechtěli akce také zúčastnit.

“Berkovec měl štěstí. « Všechno se zařizovalo na poslední chvíli, takže já jsem se tam spíš vnutil, protože jsem stál o to, to vidět na vlastní oči, » vysvětlil Berkovec, jak se dostal na seznam pozorovatelů.
Dlouho se podle vlastních slov nerozmýšlel ani Šarapatka. Prý se chtěl o realitě přesvědčit přímo na Krymu.
« Nepovažuji se za žádného « užitečného idiota », jak se někde psalo. Já jsem se přijel přesvědčit o situaci těch, jež se to týká a kteří mají právo hlasovat, » dodal.

Soušek se navíc Aktuálně.cz svěřil, že pozvání od EODE hned z kraje chápal jako čestnou záležitost.
« Nevěděl jsem, s kým jedu »
Kdo akci pořádá, se Berkovec ani Šarapatka příliš nevyptávali.
« Nevěděl jsem, s kým jedu. Všechno se zařizovalo na poslední chvíli. Neznám ani přesné složení lidí, kteří tam byli. Nejedná se ale o žádnou bezejmennou organizaci, normálně existuje. Viděl jsem, co jsem viděl, a nechci se podílet na nějakém dohadování, » okomentoval povahu vysílací organizace Berkovec.
Ani ostatní účastníky mise přitom čeští politici příliš neznali a prý s nimi ani moc nemluvili. Na seznamování totiž podle Šarapatky nezbylo příliš času.
Z letiště v Simferopolu byla trojice převezena do krymského přímořského letoviska města Sudak.
Referendum jak má být:
V jihovýchodní oblasti potom čeští pozorovatelé během nedělního referenda zkontrolovali přibližně deset volebních místností.
« Referendum proběhlo naprosto v klidu. Berou to tam jako speciální událost, takže rodina se obleče a jde se volit. Velmi pečlivě si evidovali voliče i nás. Nikde jsme neviděli nátlak. Ukrajinská policie hlídkovala a velmi korektně byla na dohled, ale nebyla v těsné blízkosti, » popsal Berkovec, co na vlastní oči na Krymu spatřil.”

Traduction du tchèque/
« Les observateurs de l’OSCE n’étaient pas autorisés à entrer en Crimée. Grâce à un hôte inconnu, les hommes politiques tchèques Berkovec, Šarapatka et Soušek ont supervisé le référendum.
Les Criméens font la fête. Dimanche, ils ont accepté de rejoindre la Russie »

« Prague – A la veille du référendum en Crimée, rejeté par les pays de l’UE et les États-Unis, le social-démocrate Miloslav Soušek et les députés Milan Šarapatka (Úsvit) et Stanislav Berkovec (ANO) se sont rencontrés à l’aéroport de Moscou.
A leurs côtés, d’autres hommes politiques européens étaient présents à cette époque, par exemple l’extrémiste de droite belge Luc Michel (sic) (…)
Tous, y compris le trio tchèque, ont immédiatement pris un avion pour la Crimée pour assister ensemble au déroulement officiel du référendum de dimanche sur l’annexion de la Crimée à la Russie.
« Dans notre mission, que j’avais déjà enregistrée à l’aéroport de Moscou, elle était très variée. Il y avait des Chypriotes, des Canadiens, des Italiens. J’ai parlé avec des Hongrois et des Polonais, qu’on ne peut guère soupçonner d’un amour excessif pour la Russie. au contraire, ils étaient très critiques », a-t-il commenté sur ses impressions sur l’ambiance à l’aéroport Berkovec de Moscou. »

« Avec les extrémistes de droite en Crimée :
L’Union européenne et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont refusé d’envoyer des observateurs en Crimée, invoquant le fait que les observateurs militaires n’avaient pas été autorisés à se rendre en Crimée ces derniers jours.
Selon Soušek, il s’agissait d’une mission d’observation standard organisée par l’Organisation euro-asiatique à but non lucratif de Bruxelles pour la démocratie et les élections (EODE).
« Ils m’ont invité parce que j’avais déjà participé à des événements similaires dans le passé, donc je suis heureux qu’ils ne m’aient pas oublié. Ils me demandent qui fait partie de la commission des affaires étrangères, qui travaille à l’OSCE puis au Parlement. Ils m’ont invité. approchez plus de gens, puis certains partent et d’autres non », a expliqué Soušek comment se déroule la sélection des candidats (…) et est actuellement le leader du parti d’extrême droite belge Parti Communautaire National-Européen (PCN- NCP) ayant des liens étroits avec les médias russes.
Outre Bruxelles et Paris, l’organisation possède également des succursales à Moscou, Sotchi en Russie et Chisinau en Moldavie.

« Avant de partir, j’ai entendu des rumeurs de la part de M. Palata selon lesquelles tout était organisé par les Russes, mais je m’en fichais. De plus, je ne sais rien de ce qui aurait été organisé par les Russes », a commenté Sharapatka à propos d’un éventuel lien. de l’organisme de radiodiffusion en Russie. Il a ajouté qu’il pouvait imaginer que les Russes aient une volonté de légitimité.
Connaître la situation directement sur place :
C’est Soušek qui a contacté ses deux collègues politiques Šarapatka et Berkovce pour leur proposer s’ils souhaitaient également participer à l’événement sans droit à une cotisation, mais avec l’argent d’une organisation à but non lucratif bruxelloise.

« Berkovec a eu de la chance. « Tout a été arrangé à la dernière minute, alors je me suis plutôt forcé, parce que je voulais le voir de mes propres yeux », a expliqué Berkovec à propos de son inscription sur la liste des observateurs.
Selon ses propres mots, même Sarapatka n’a pas réfléchi longtemps. On dit qu’il voulait voir la réalité directement en Crimée.
« Je ne me considère pas comme un « idiot utile », comme cela a été écrit quelque part. Je suis venu constater par moi-même la situation de ceux qui sont concernés et qui ont le droit de voter », a-t-il ajouté.

En outre, Soušek a confié à Aktuálně.cz qu’il avait immédiatement compris l’invitation d’EODE comme une question d’honneur.
« Je ne savais pas avec qui j’allais »
Ni Berkovec ni Sarapatka n’ont demandé grand chose sur qui organisait l’événement.
« Je ne savais pas avec qui j’allais. Tout a été arrangé à la dernière minute. Je ne connais même pas la composition exacte des personnes qui étaient là. Mais ce n’est pas une organisation anonyme, elle existe normalement. J’ai vu ce que j’ai vu et je ne veux pas être impliqué dans une quelconque dispute », a commenté Berkovec à propos de la nature de l’organisme de radiodiffusion.
Dans le même temps, les hommes politiques tchèques ne connaissaient pas très bien les autres participants à la mission et disaient ne pas leur avoir beaucoup parlé. Selon Sarapatka, il ne reste plus beaucoup de temps pour sortir ensemble.
Depuis l’aéroport de Simferopol, le trio a été emmené à Sudak, une station balnéaire de Crimée.
Le référendum tel qu’il devrait être :
Lors du référendum de dimanche, les observateurs tchèques ont vérifié environ dix bureaux de vote dans la région du sud-est.
« Le référendum s’est déroulé de manière totalement pacifique. Ils le considèrent comme un événement spécial, alors la famille s’habille et va voter. Ils ont enregistré les électeurs et nous très soigneusement. Nous n’avons vu aucune pression nulle part. La police ukrainienne a patrouillé et a été très bien en vue, mais ils n’étaient pas en contact étroit », a décrit Berkovec ce qu’il a vu de ses propres yeux en Crimée. »

NOTE :
Luc MICHEL en a été un des acteurs, en organisant avec EODE le monitoring du Référendum d’auto-détermination de la Crimée et de Sébastopol en mars 2014, mettant en échec à la fois l’UE, l’OSCE et l’OTAN. EODE – Observatoire eurasien pour la Démocratie et les Elections – a été directement impliquée dans le référendum de Crimée. EODE était l’ONG en charge de l’organisation de la «Mission internationale de monitoring du référendum » … EODE est un Think-Tank (spécialisé dans les analyses géopolitiques et idéologiques) et une Ong présente en UE, CIS, Afrique, qui pratique un « monitoring non-aligné », non liée aux organisations occidentales et opposée à l’idéologie occidentale, avec une expérience de près de 15 ans dans toute l’Europe de l’Est. EODE est aussi spécialisées dans les « républiques auto-proclamées » (Abkhazie, Transdniestrie, Nagorny-Karabagh), où elle a effectué missions et audits, notamment pour le Référendum de 2006 en Pridnestrovie (Transdniestrie ou PMR). EODE procède de façon professionnelle (nous travaillons suivant les standards et protocoles de l’OSCE) et son travail vise à soutenir la démocratie en action …

EODE C’EST NOTAMMENT LE MONITORING DU REFERENDUM DE CRIMEE :
EODE a organisé la Mission internationale de monitoring du Référendum d’auto-détermination en CRIMEE et à Sébastopol les 14-17 mars 2014, condition indispensable de sa validité et défi à l’OTAN et à l’OSCE, à qui elle a damné le pion :
« Au moment où il bloquait les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Poutine en faisait venir d’autres via le Eurasian Observatory for Democracy and Elections (EODE), organisation non gouvernementale créée et administrée par (…) Luc Michel, afin de tenter de légitimer le référendum du 16 mars 2014 en Crimée » dit la revue de l’IFRI (Cfr. « Crimée : les contradictions du discours russe », par Jean-Baptiste Jeangène Vilmerin, in POLITIQUE ETRANGERE, 2015/1 (Printemps), éditée par l’IFRI, Paris).

LUC MICHEL & EODE : LA GEOPOLITIQUE EN ACTION
« Luc Michel, ses « nom et comptes de réseaux sociaux, figurent parmi les 5 cinq premiers influenceurs sur facebook et sur twitter, autour d’une thématique centrale, celle de la présence française en Afrique » (un magazine de France Télévisions)…
Un Rapport du Pentagone identifie 5 grands « entrepreneurs d’influence » au cœur de la guerre de l’information russe et de la diplomatie parallèle russe en Afrique, dont Yevgeny Prigozhin et Luc Michel…

# ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ЗА ДЕМОКРАТИЮ И ВЫБОРЫ (ЕСДВ)/
EURASIAN OBSERVATORY FOR DEMOCRACY & ELECTIONS (EODE):
http://www.eode.org/
https://www.facebook.com/groups/EODE.Eurasia.Africa/

Ce contenu a été publié dans # ACTU / BREAKING NEWS. Vous pouvez le mettre en favoris avec ce permalien.

Les commentaires sont fermés.